Home


Rhododendron keiskei var. keiskei => subsection Triflora